VP Gračac ::.
Početna
Vozila
Intervencije
Savjeti
Kontakt
DVD Gračac

Dokumenti ::.
Izjava o sukobu interesa.
Zahtjev na pristup informacijama.
Zahtjev za izdavanje potvrde o intervenciji.
Izjava o pristupačnosti.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi.
Financijska izvješća.
Pregled sklopljenih ugovora u 2022.
Godišnje izvješće pristup informacijama.
Plan nabave roba i usluga 2023.

Info ::.
Obrovačka 9,
23440 Gračac
Tel: 023/773-036
Fax: 023/775-012

Važniji linkovi ::.
JVP Zadar
Alfa Zadar
Vatrogasni portal
Uvph
Pvz
Sdlsn
Hvz
Duzs

   
 Neki od savjeta kojih bi se mnogi trebali pridržavati!
 Naime podatci govore da većinu požara u Hrvatkoj prouzroči ljudska nepažnja između 60% i 70%, sljedi  namjerno podmetanje požara oko 10% te dječja igra oko 4%. Zaključak je da oko 80% požara prouzroči  čovjek.
 Iako je spašavanje ljudi, životinja i materijalnih dobara na požarima primara zadaća vatrogasaca, svatko od  nas može i mora ispravnim i smišljenim postupcima i prvim mjerama zaštite od požara (npr. ručni  vatrogasni aparat, zidni hidrant) značajno pridonijeti sprečavanju požara i katastrofalnih posljedica koje bi  bez pravovremenog reagiranja svakako nastale.
 Činjenica da svaki veliki požar nastaje od malog požara, daje nam mogućnost da priručna sredstva za  gašenje maksimalno djelotvorno iskoristimo.

 Najvažniji uzroci požara su:
 1. Toplinska energija 62,8%
 2. Električna energija 14,9%
 3. Kemijska energija 0,8%
 4. Mehanička energija 0,8%
 5. Neutvrđen uzrok 20,7%

 Preventiva je bolja od gašenja požara!
 Preventivna zaštita od požara obuhvaća:
 - sve osobne postupke za spriječavanje požara
 - sve graditeljske i organizacijeske mjere za sprječavanje požara i smanjenje štete u slučaju požara
 - određivanje puteva za spašavanje i izlaza u slučaju pogibelji, koji omogućuju nesmetano i sigurno    napuštanje građevina
 - sve mjere za omogućenje učinkovitosti vatrogasne intervencije
 Neopreznost
 Mnogim požarima nalazimo uzrok u neopreznosti i nedostatnim znanjima o požarima.
 Poznavanje i prepoznavanje opasnosti može spriječiti požare.
 Šibice i upaljači
 Šibice i upaljači nisu dječje igračke i stoga se moraju držati na mjestima, gdje nisu dostupna djeci. Roditelji i  odgajatelji odgovaraju za svoju djecu!
 Plinske boce
 Plinske boce se moraju uvijek prije uporabe provjeriti i apsolutno nepropusno priključiti. Provjeru  nepropusnosti učinite pjenom za brijanje ili sapunicom na način da ventil boce i priključnu cijev premažete.
  U slučaju pojave mjehurica bocu odmah iznesite na otvoreno, te prijavite i zamijenite nepravilnu bocu.
 Otvoreni plamen i vatra na otvorenom
 Svijeće, plinske i petrolejske svjetiljke ne smiju se koristiti bez nadzora i nikada u lako zapaljivom okolišu.  Vatra ugrožava okoliš površinskim požarom ili letećim iskrama! Zato ne ložite vatru na udaljenosti manjoj od  10 m od građevina, odnosno 100 m od šuma ili skladišta žitarica. Prije odlaska zaostala žarišta pogasite  vodom, ili prekrijte pijeskom.
 Električna energija
 Kvarovi i nepravilnosti na električnim instalacijama, trošilima i kućanskim aparatima česti su uzroci požara.
 Pušenje
 Neopreznost kod pušenja, posebno odbacivanje gorućih šibica i opušaka česti su uzrocnici požara. Ako već  netko puši, ne dozvolite da to čini u prostorima gdje je to propisima zabranjeno, a posebno ne u požarno  visoko ugroženim prostorima i pogonima i radionicama gdje se proizvode ili rukuje opasnim i zapaljivim  tvarima.
   
 
Copyright © Vatrogasna postrojba Gračac 2022. | Sva prava pridržana.